1

Prover tillverkas oftast på en trämodell. Efter godkännande gjuts produktionsverktyget vanligtvis i aluminium.

2

Den skräddarsydda skivan värms upp till formningstemperatur.

3

Verktyget ansluts till plasten och luften mellan plast och verktyg evakueras.

4

Verktyget sänks ned och den färdigformade produkten kyls ner med vattenblandad luft.

1

Prover tillverkas oftast på en trämodell. Efter godkännande gjuts produktionsverktyget vanligtvis i aluminium.

2

Den skräddarsydda skivan värms upp till formningstemperatur.

3

Verktyget ansluts till plasten och luften mellan plast och verktyg evakueras.

4

Verktyget sänks ned och den färdigformade produkten kyls ner med vattenblandad luft.

Metoden

I vår toppmoderna maskinpark för vakuumformning, varmformning och efterbearbetning av samtliga termoplaster, kan du som kund hos oss få bästa möjliga underlag för de produkter du vill ha tillverkade hos oss. Vi formar de flesta termoplattorna från skräddarsydda skivor i tjockleken 1-12 mm. Formytan är maximalt 2400 x 1100 mm.

Med vår erfarenhet vet vi att förutsättningarna för våra kunders beställningar kan variera kraftigt. Underlagen från våra kunder kan vara kompletta ritningsunderlag eller bara en idé att bygga vidare på. För att ge dig som kund stor flexibilitet och hög service hos oss tar vi gärna på oss totalansvaret för projektet. Vi kan också montera och packa produkten, oavsett bransch och storlek.

Vi tar ansvar för vår produktion, miljön och människor.
Genom att anlita oss får du en garanti för det.

Du kan också få hjälp med montering!

Mull-toa är den dominerande produkten i vår verksamhet. Förutom att vi formar allt som är möjligt, köper vi in övriga ingånde komponenter och monterar dessa till en färdig produkt.  Vi är godkända av INTERTEK (SEMKO) som ställer höga krav vad gäller utrustning och organisation.

Kontakta Vakuumplast

Vakuumplast hjälper dig som kund med speciallösningar och
produktionsanpassningar av små och stora detaljer.